MENU
Tích hợp Zoom

PHÒNG HỌP CÁ NHÂN

Thường thì các cuộc họp qua video online diễn ra rất chậm, không ổn định và gây khó chịu. Ứng dụng zoom là giải pháp đơn giản dù bạn tham gia từ má tính, diện thoại hay phòng hội thảo

Webcam Logitech Brio

Phòng họp 1-2 người

Diện tích 15m2

 

PHÒNG HỌP NHỎ

Thường thì các cuộc họp qua video online diễn ra rất chậm, không ổn định và gây khó chịu. Ứng dụng zoom là giải pháp đơn giản dù bạn tham gia từ má tính, diện thoại hay phòng hội thảo

Webcam Logitech Meeup

Phòng họp dưới 10 người

Diện tích 15m2

PHÒNG HỌP VỪA

Thường thì các cuộc họp qua video online diễn ra rất chậm, không ổn định và gây khó chịu. Ứng dụng zoom là giải pháp đơn giản dù bạn tham gia từ má tính, diện thoại hay phòng hội thảo

Webcam Logitech PTZ Pro 2

Phòng họp 10-20 người

Diện tích 15m2

PHÒNG HỌP LỚN

Thường thì các cuộc họp qua video online diễn ra rất chậm, không ổn định và gây khó chịu. Ứng dụng zoom là giải pháp đơn giản dù bạn tham gia từ má tính, diện thoại hay phòng hội thảo

Webcam Logitech Rally

Phòng họp trên 20 người

Diện tích 15m2