Chat hỗ trợ
Chat ngay
MENU
Zoom Phone

Tính năng gọi điện thoại

Các tính năng gọi điện thoại của Zoom Phone đã được thiết kế để cung cấp cho người dùng của bạn một hệ thống điện thoại đám mây linh hoạt, di động và mạnh mẽ.