Chat hỗ trợ
Chat ngay
MENU
Giới thiệu chức năng chia sẻ màn hình máy ảnh trên Zoom

Ngoài chức năng chia sẻ màn hình như đã biết, Zoom còn hỗ trợ chức năng chia sẻ màn hình máy ảnh thứ 2, cho phép người dùng sử dụng 2 máy ảnh cùng lúc.

Điều kiện :

Phòng thu phóng cho phòng hội nghị

  • PC: 4.1.22620.0319 trở lên
  • macOS: 4.1.20278.0206 trở lên

Bộ điều khiển phòng thu phóng

  • Android: 1.0.22557.0316 trở lên
  • iOS: 4.3.20093.0201 trở lên
  • Windows:  1.2.2651.0319 trở lên

Máy ảnh web dựa trên USB

 

Hướng dẫn chia sẻ:

Bước 1: Bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp trên Zoom

Bước 2: Nhấn vào nút Chia sẻ nội dung hoặc Máy ảnh trong Zoom

Bước 3: Nhấn vào Máy ảnh .

Bước 4: Nhấn vào máy ảnh bạn muốn chia sẻ.

Bước 5: (Tùy chọn) Để thay đổi máy ảnh đang được chia sẻ, hãy nhấn vào một máy ảnh khác trên danh sách.

Bước 6: Khi chia sẻ xong máy ảnh, hãy nhấn vào Dừng Chia sẻ Hiện tại .